Data-Enter uutiset

Viesintävirasto tiedottaa

Apple macOS X 10.13 (High Sierra) -käyttöjärjestelmän käyttäjähallinnassa on havaittu vakava haavoittuvuus. Haavoittuvuus mahdollistaa järjestelmän käyttämisen pääkäyttäjänä (root).
Exim on suosittu sähköpostin välitykseen käytetty palvelinohjelmisto. Eximin uusimmista versioista on löydetty kaksi haavoittuvuutta, joista vakavampaa hyödyntämällä hyökkääjän voi olla mahdollista suorittaa omaa ohjelmakoodiaan kohdejärjestelmässä Exim-palvelun käyttöoikeuksin.
Intelin suorittimiin integroiduissa hallintajärjestelmissä havaitut haavoittuvuudet voivat mahdollistaa tietokoneen haltuunoton.
GNU Wget -ohjelmistosta on löydetty kaksi kriittistä haavoittuvuutta, jotka voivat mahdollistaa hyökkääjän ohjelmakoodin suorituksen kohdejärjestelmässä käyttäjän oikeuksin.