Kyberturvallisuuskeskus tiedottaa

Informaatio- ja kyberturvallisuus kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Ne ovat olennainen osa toimivaa yhteiskuntaa. Niihin liittyy myös uhkia, jotka koskettavat meitä kaikkia. Jotta pystymme toimimaan ja osallistumaan yhteiskuntaamme, valvomaan etujamme ja oikeuksiamme, on tärkeää ymmärtää erilaisia uhkia, joihin voimme törmätä arjessamme.
Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA) järjesti kyberturvallisuusharjoituksen, jossa testattiin valmiuksia reagoida EU:n terveydenhuollon infrastruktuureihin ja palveluihin kohdistuviin hyökkäyksiin. Suomesta mukana oli Kyberturvallisuuskeskuksen lisäksi useita keskussairaaloita, valtion virastoja ja terveydenhuoltoalan ICT-toimijoita.
Riski kiristyshaittaohjelman kohteeksi joutumisesta on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Uusi ohjeemme antaa neuvoja tilanteessa, jossa kiristyshaittaohjelma uhkaa organisaation toimintaa.