Tiedote omistusrakenteen muutoksesta

Data-Enter Oy:n omistaja Kaisanet Oy on aloittanut selvityksen osittaisjakautumisesta kahteen osaan siten, että tytäryhtiö Data-Enter Oy eriytetään Kaisanet Oy:stä. Alustavan suunnitelman mukaisesti Kaisanet Oy tulee siirtämään omistamansa Data-Enter Oy:n osakkeet Herman IT Oy:lle. Yritysjärjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 alussa.

Kaikki yhtiöt kuuluvat KPO-konserniin. Kyseessä on konsernirakenteen muutos, jonka edistämänä lähdetään hakemaan yhteistyössä parhaita toimintamalleja liiketoiminnan kehittämiselle. Muutoksen taustalla on yhtiöiden tuote- ja palvelutarjoaman sekä roolien selkeyttäminen.

Suunnitellun muutoksen myötä Herman IT ja DataEnter keskittyvät jatkossa yhdessä tuottamaan monipuoliset ICT-palvelut yrityksille. Tiiviimpi yhteistyö tuo asiakkaille entistä laajemman ja selkeämmän palveluiden kokonaisuuden. Kaisanetin ydinliiketoimintaa on edelleen valokuituverkon rakennuttaminen, laajakaista-, operaattori- ja seutuverkkopalvelut sekä jäsenetujen tuottaminen KPO ja IPY osuuskuntien jäsenille.

Lisätietoja: Aki Keinänen, toimitusjohtaja