Ajankohtaista tietoa tietoturvasta

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen vuosiraportti kertoo organisaatioiden yleisimmän tietoturvauhan olevan päivittämättömät ohjelmistot, jotka mahdollistavat haittaohjelmien pääsyn verkkoon. Henkilöstön osaamattomuus on listalla toiseksi korkeimmalla sijalla, mutta kuitenkin erilaiset hyökkäykset, huijausviestit ja tietojen kalastelu ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina, sekä lisäksi näiden havainnointi on muodostunut entistä vaikeammaksi.

Usein suuremmat yritykset ovat varautuneet tietoturva-asioihin paremmin, mutta näin pitäisi toimia myös kaiken kokoisten yritysten. PK -yrityksien tietotekniikan lamauttaminen ja tietojen vuotaminen ulkopuolisille voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa koko yritystoiminnan päättymiseen hetkessä. Tällöin investoinnit tietoturvaan ovat marginaalisia kustannuksia, jotta yrityksen toimintaa voidaan turvata mahdollisimman hyvin erilaisilta tietoturvauhilta.

uhat

Lähde: Kyberturvallisuuskeskuksen vuosiraportti 2015

Miten me voimme auttaa asiassa?

Tietoturvapalveluiden ja koulutuksen avulla pystymme tarjoamaan erilaisia ratkaisuja ja tietotaitoa tietoturvauhilta suojautumista vastaan. Pystymme vastaamaan edellä mainittuihin yleisimpiin uhkiin aina pienistä organisaatioista, suuriinkin organisaatioihin saakka. Palvelumme toimii luotettavasti ja kustannustehokkaasti erikokoisissa organisaatiossa antaen kuitenkin parhaan mahdollisen suojan tietoturvauhkia vastaan.

Ohjelmistojen päivittämiseen tarjoamme yleensä laajempaa käyttötukipalveluamme, jonka avulla tarjoamme tuen asiakkaalle kaikkiin IT -ongelmatilanteisiin. Samalla keskitetyn hallintajärjestelmämme kautta saadaan ajantasaiset tietoturvaohjelmistot työasemiin ja automaattinen ohjelmistojen päivityspalvelu, joka kattaa Windows päivitykset ja ns. kolmannen osapuolen päivitykset työasemien ohjelmistoihin. Palvelun avulla saadaan myös reaaliaikainen inventointitieto ympäristön laitteista ja tietoturvatasosta, jotka voidaan raportoida määräväliajoin asiakkaalle. Palvelun avulla saadaan kerralla kokonaiskuva asiakkaan ympäristöstä, tietoturva ajantasaistettua ja tarvittava tuki ympäristön ongelmatilanteisiin.

Internet liikenteen suojaksi tarjoamme palomuuripalvelua, jonka avulla voidaan nykyisin tehdä paljon muutakin kuin estää tai sallia liikennettä. Uuden sukupolven palomuuriratkaisut suodattavat liikenteestä viruksia ja haittaohjelmia, estävät pääsyn saastuneille sivustoille, suojaavat verkkohyökkäyksiä vastaan ja auttavat segmentoimaan yrityksen henkilöstön tarvitsemat sivustot työkäytössä. Kokonaisuutta voidaan seurata ja hallinta keskitetysti toimittajan toimesta. Lisäksi palomuuripalvelu mahdollistaa etätyöskentelyn tietoturvallisesti salattujen yhteyksien yli.

Varmuuskopioinnin osalta työasemille tarjoamme automaattista pilvipohjaista tiedostotason varmistusratkaisua. Palvelun avulla tiedot ovat palautettavissa esim. laiterikon tai haittaohjelman aiheuttaman ongelman takia vanhalle tai uudelle laitteelle. Varmistukset auttavat myös kryptausta tekeviin haittaohjelmiin, jolloin voidaan palauttaa vanhat tiedot koneelle ilman maksamista rikollisorganisaatiolle. Uusimmat tiedon kryptaavat haittaohjelmat ovat jo niin osaavia, että salaavat myös samalla kaikki laitteeseen liitetty ulkoiset tallennusmediat, sekä kaikki verkkolevyt, jolloin silmänräpäyksessä koko yrityksen tiedot ovat salatussa muodossa.

Palvelimien varmistuksen osalta ratkaisut tehdään asiakaskohtaisesti, jossa tarjotaan pilvipohjaisia tiedostotason ratkaisuja tai suuremmissa kokonaisuuksissa paikallisia keskitetysti hallittuja varmistusratkaisuja. Varmistuksia voidaan tarvittaessa kahdentaa tietoturvalliseen konesaliin yrityksen ulkopuolelle, jolloin saadaan lisävarmuutta tiedon palauttamiseen katastrofi tilanteessa.

Näillä muutamalla kokonaisuudella päästään jo merkittävästi parempaa tietoturvatasoon. Kokonaisuudet saadaan toteutettua pienemmistä organisaatioista lähtien aina suuriin organisaatioihin saakka, kuitenkin tarjoten palvelut kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti yrityksen kokoon katsomatta.

Mikäli teillä on organisaatiossanne halu kehittää asioita, niin tulemme mielellämme keskustelmaan asioista ja kartoittamaan yrityksenne tilanteen.

Ole siis yhteyksissä meihin, niin aletaan miettiä asioita eteenpäin!