Data-Enter Oy on ostanut tieto-, viestintä- ja toimistoratkaisujen toteuttamiseen erikois-tuneen palvelu- ja laitetoimittaja Kairan X-Partner Oy:n liiketoiminnan. Yritysoston myötä Data-Enter vahvistaa asemaansa Koillismaan ICT-alan toimijana.

Data Enter Oy:n liikevaihto on 8,5 miljoonaa euroa ja työllistää noin 50 ICT alan ammat-tilaista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Koillismaan alueella. Data-Enterin omistaa Kainuulainen teleoperaattori Kaisanet Oy, joka rakentaa ja operoi Koillismaalla toimivan Koillisnetin valokuituverkkoa yhdessä Oulun Seudun Sähkön kanssa.
Yrityskaupassa Data-Enterille siirtyy Kairan X-Partnerin liiketoiminta ja nykyinen henki-löstö kokonaisuudessaan.

Olemme iloisia, kun löysimme toiminnaltaan ja kulttuuriltaan samoja arvoja jakavan Data-Enterin. Data-Enterin henkilöstön sekä palvelu- että tuotevalikoiman avulla voimme jatkossa tarjota entistä laajempaa ja kilpailukykyisempää palvelua Kuusamon ja koko Koillismaan alueella, Mika Haataja kuvailee.

Kairan X-Partnerin tuote -ja palvelu tarjonta täydentää loistavasti myös omaa tarjon-taamme. Yrityksen pitkä historia vahvistaa toimintaamme alueellisesti. Operaatto-riomisteisena ICT- toimijana, kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme erittäin kattavan ja eheän palvelukokonaisuuden aina tietoliikenneyhteyksistä kokonaisvaltaiseen ICT- ympäristön ylläpitoon. Tulemmekin yhdistämään X-Partnerin ja Data-Enterin ICT- palve-lut sekä Koillisnetin tarjoamat tietoliikennetuotteet kattavaksi palvelukokonaisuudeksi, jotka löytyvät kaikki saman katon alta. X-Partner on meille sopiva, paikallisia asiakkaita lähellä oleva toimija, jonka kanssa meidän on hyvä jatkaa eteenpäin, Aki Keinänen lisää.

Lisätietoja:


Mika Haataja
toimitusjohtaja, Kairan X-Partner Oy
040 199 0202
mika.haataja@kxp.fi


Aki Keinänen
toimitusjohtaja, Data-Enter Oy
040 715 4461
aki.keinanen@dataenter.fi