Data-enter ServiceDesk – tukipalvelut

 

Data Enterin ServiceDesk – tukipalvelut perustettiin syksyllä vuonna 2013 osana kasvavaa palvelutarjoamaa. ServiceDesk – tukipalvelut nähtiin tarpeelliseksi uusien asiakkuuksien ja niiden tuomien palveluvaatimusten mukana. ServiceDesk toimii asiakkaiden tarpeiden rajapintana, jossa kolmihenkinen helppari tiimimme ratkoo erilaisia palvelupyyntöjä niin pienissä kuin suurissa asiakasympäristöissä.  ServiceDeskin perustaminen vaati myös muutoksia työpyyntöjen hallintaan ja asiakkaalle suunnattujen kontaktirajapintojen perustamista.  Tämän johdosta käyttöön otettiin uusi työohjausjärjestelmä Requeste ja asiakkaalle dedikoidut tukinumerot.

 

 

ServiceDeskimme ensisijainen tehtävä on tuottaa tukipalvelua asiakkaan loppukäyttäjille heidän ICT infrassa ja toimia ensimmäisenä kontaktipisteenä tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa. Vastaanotamme tukipyynnöt asiakkaalla käytössä olevia kanavia pitkin ja pyrimme parhaan mahdollisen kykymme mukaan ratkaisemaan ongelmat hyödyntäen käytössä olevia työkaluja muunmuassa etähallintaa. Ongelmien kanssa meillä ei kukaan jää koskaan yksin. Käytettävissä on aina kannustava tiimimme ja osaavien kollegoidemme tuki.  ServiceDeskin tehtävä on myös reitittää työpyyntöjä eteenpäin asiantuntijoille, mikäli ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan käytössä olevilla keinoilla. Ongelma pyritään kuitenkin aina ratkaisemaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ennen työpyyntöjen eteenpäin reititystä.

 

ServiceDeskin tehtäviin kuuluu toki paljon muutakin. Olemme taitavia ongelmanratkaisijoita ja kiinnostuneita kimuranteistakin pulmatilanteista. IT ja tekniikka on intohimomme. Välillä hektisessäkin työympäristössä tehtäviä on laidasta laitaan kuten hälytysten valvontaa, laitetakuiden rekisteröintiä, kuukausittaisia palvelin- ja työasema tarkastuksia ja niin edelleen. ”Multitaskaaminen” on porukkamme valttikortti.

Lisätietoa ServiDeskin palveluista

Minna Kukkonen
Yritysmyynti
p.040 571 2345
minna.kukkonen@dataenter.fi